OM RMS

Lær mer om RMS og vanskeligheten med å måle strøm

Det er temmelig vanskelig å utføre nøyaktige strømmålinger i dagens industri- og kontorlokaler, der personlige datamaskiner, motorstyringer og utstyr som trekker strøm i korte pulser i stedet for et jevnt sinusformat, er det normale. Denne typen utstyr gjør at vanlige instrumenter for likerettet registrering av gjennomsnittsverdier, viser mer eller mindre feil. Når du en eller annen gang har lett etter årsaken til at en sikring ble utløst, er kanskje multimeteret årsaken.

LIKERETTET REGISTRERING AV GJENNOMSNITTSVERDIER

Når man snakker om måleverdier for vekselstrøm, mener man vanligvis effektivverdien, dvs. varmeeffekten, i datablader RMS (Root Mean Square). Denne verdien er lik en likestrøm som gir samme varmeeffekt i en resistor som den målte vekselstrømmen. Den vanligste metoden for å måle denne varmeeffekten med et multimeter er å likerette vekselstrømmen, bestemme gjennomsnittsverdien av det likerettede signalet og multiplisere resultatet med faktoren 1.11. Denne faktoren representerer et forhold mellom gjennomsnittsverdien og effektivverdien på en perfekt sinuskurve. Hvis kurven ikke er perfekt sinusformet, gjelder imidlertid ikke dette forholdet lenger. Dette er årsaken til at instrumenter for likerettet registrering av gjennomsnittsverdier som oftest gir feilaktige verdier når man måler strøm i dagens elsystemer.

LINEæRE OG IKKE-LINEæRE LASTER

Lineære laster består i hovedsak av resistorer, spoler og kondensatorer, som alltid trekker strømmen sinusformet. Derfor er det ingen problemer med slike laster (se figur 1). Ikke-lineære laster, som f.eks. frekvensomformere og de svitsjede strømaggregatene i kontorelektronikken, trekker strømmen forvrengt (se figur 2). Måling av effektivverdien med instrumenter for likerettet registrering av gjennomsnittsverdier kan gi opp til 50 % for lav måleverdi. Det kan resultere i at du står og lurer på hvorfor en 14 A sikring utløses hele tiden, til tross for at multimeteret viser 10 A.

SANN EFFEKTVVERDI

For å måle på slike forvrengte kurveformer kan du først kontrollere kurveformen med et grafisk instrument og bare bruke et instrument for likerettet registrering av gjennomsnittsverdier hvis kurven er perfekt sinusformet. Hvis du ikke vil ta noen sjanser, skal du alltid bruke et instrument som måler sann effektivverdi direkte. Et moderne multimeter for måling av sann effektivverdi benytter en elektronisk måleteknikk for alltid å vise riktig effektivverdi for en vekselstrøm, uavhengig av om kurveformen er sinusformet eller om den er forvrengt.

Foregående
Om IR-måling av temperatur
Back to
Tips og triks
Neste
HVORDAN FINNE RIKTIG SENSOR FOR TEMPERATURMÅLEREN