HVORDAN FINNE RIKTIG SENSOR FOR TEMPERATURMÅLEREN

Om TEMPERATURMÅLEREN

TOMMELFINGERREGEL: Følere med termoelement er raske og har et bredt måleområde. Motstands- og NTC-følere er langsommere men mer nøyaktige. Jo bredere måleområde, desto mer generelle bruksområder.

Icon Immersion and insert sensors DYPP- OG INNSTIKKSFØLERE
 
Dyppfølere (type K, Pt100, NtC) for målinger i væske, men også for målinger i gass og luft.

Icon insert sensors INNSTIKKSFØLERE
Innstikksfølere (type K, Pt100, NtC) for målinger i plastiske eller halvfaste materialer.

Icon Air sensors LUFTFØLERE
Luftfølere (type K, Pt100, NtC).
For å gjøre det lettere å foreta raske målinger, har føleren som oftest en ubeskyttet plassering.

  • Den angitte svartiden t99 er målt i vindtunnel ved 2 m/s og 60 °C.
  • Dykk-/innstikksfølere kan brukes til luftmålinger. Svartiden er 40 til 60 ganger lenger enn den angitte verdien som er målt i vann.

Icon surface temperature sensors OVERFLATETEMPERATURFØLERE
Følerkonstruksjoner: type K, CuCuNi, Pt100, NTC. Med målespiss for målinger på plane flater. For å oppnå optimal funksjon anbefaler vi silikonbasert varmeledningspasta (tmax 260 °C).

Icon Type K sensor design  TYPE K SENSOR DESIGN
Vi anbefaler det patenterte målehodet med fjærende termoelementbånd til raske målinger, også på ujevne flater. Termoelementbåndet måler den faktiske temperaturen på måleobjektet i løpet av noen få sekunder:

  • Enkel å bruke (uten silikonbasert varmeled- ningspasta).
  • Raske måleresultater.

MER INFORMASJON

  • Den angitte svartiden t99 er målt i væske i bevegelse (vann) ved 60 °C.
  • Generelt er det slik at jo tynnere føler, desto raskere svar, som betyr kortere tid i måleobjektet.
  • Føleren må være innstukket i måleobjektet minst 10 ganger følerens diameter (15 x diameteren er bedre), for å måle den faktiske temperaturen.
  • Jo tynnere en føler er, desto mer forsiktig må du også behandle den.
Foregående
OM RMS
Back to
Tips og triks