Om IR-måling av temperatur

Lær mer om IR-måling og når det fungerer best

PRINSIPPER
Det er et velkjent faktum at alle legemer avgir elektromagnetiske bølger, eller stråling, avhengig av legemenes temperatur. Når strålingen spres, transporteres det også energi. Det betyr at strålingen kan brukes til å måle temperaturen uten å berøre måleobjektet.

NÅR FUNGERER IR-TEMPERATURMÅLING?
Det går stort sett bra å foreta målinger på alle ikke-metalliske materialer og malte metallflater. Når det gjelder høyblanke metallflater, anbefales ikke IR-måling uten at flaten males eller teipes.

HVA ER EN EMISJONSfAKTOR?
Ettersom ulike materialer emitterer, stråler og reflekterer i ulik grad, trengs det en korreksjon for å gjøre Ir-målingen nøyaktig. Denne korreksjonen kalles emisjonsfaktor.

FEILKILDER VED IR-MÅLING

  • Feilinnstilt emisjonsfaktor. Kontroller at riktig faktor er stilt inn hvis det finnes justeringsmuligheter.
  • Blank metallflate. Refleksjonen påvirker målingen mer enn emisjonen.
  • Målepunktet er større enn måleobjektet.
  • Smuss eller kondens på linsen.
  • Stor temperaturforskjell mellom instrument og
    omgivelsesluft.
Image caption
Foregående
Om Elsikkerhet
Back to
Tips og triks
Neste
OM RMS